Dienste

 1. Besproeiingskonsultasies
 2. GPS -opmetings van plase
  Voorbeelde van opmetings
 3. Ontwerp van Besproeiingsstelsels Drip,Mikro,Spuite-Oorhoofs,Ondergrondse Drip
  Voorbeelde van planne van elk
 4. Teken van planne op Modelmaker program
  Voorbeelde van planne
 5. Analiseer en optimiseer besproeiingsstelsels
 6. Skedulering van besproeiing mbv rekenaarstelsels en elektroniese toerustings soos "probes"    
 7. Tuinbesproeiing ontwerpe
 8. Sportvelde en Parke ontwerpe
 9. Damontwerpe
 10. Dreineerstelsel ontwerpe